Kā rīkoties, ja nekustamā īpašumu attīstītājam samaksāta rokasnauda un tas nav izpildījis savas saistības, bet pircējam zudusi interese iegādāties mājokli?

 
Nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas eiforija ir pagājusi, taču sekas joprojām liek par sevi manīt.  Nereti Latvijā radās situācijas, kad tika pārdoti nepabeigti mājokļi vai pat vēl neuzbūvēti dzīvokļi jaunajos projektos. Pārdevēji bieži vien pierunāja klientu slēgt pirkuma...

Kā atprasīt parādus un pareizi uzsākt parādu atgūšanas procesu?

 
Ātrās pēļņas laiks un vieglais aizņēmšās laiks ir pagājis. Pienācis laiks atgriezties saprātīgā un racionālā ikdienas darbā un pārdomātos investīciju lēmumos. Diemžēl pašreiz šos procesus  lielā mērā kavē jau izsniegtie aizdevumi, kas nav atmaksāti termiņā vai tiem vēl nav iestājies...