Pārstāvība tiesā

 

Tiesvedība ne vienmēr ir labākais risinājums klientam. Bieži izdevīgāk klienta interesēs ir panākt vienošanos, nevis gaidīt strīda izlemšanu tiesā pēc piemērojamās likumdošanas.

 

Tai pašā laikā ir situācijas, kad bez tiesāšanās neiztikt. Advokāts Andis Auza piedāvā ātru, rezultatīvu, tiešu, profesionālu un oriģinālu tiesvedība, kas balstīta uz vairāk nekā 10 gadu pieredzi visu līmeņu Latvijas tiesu institūcijās.

 

Sarežģītās juridiskās lietās laba stratēģija ir būtiskākais. Andis Auza pārstāv klientu intereses civillietās - prasības tiesvedībā un sevišķās tiesāšanās kārtībā, bieži panākot izlīgumu juridiski un ekonomiski sarežģītās lietās. Specializējas juridisko un fizisko personu pārstāvniecībā, nodokļu un maksātnespējas lietās, administratīvajā procesā, laulību šķiršanā un nekustamo īpašumu sadalē.

 

Klientam ir iespēja pasūtīt atzinumus par iespējamajiem tiesvedības risinājumiem juridiskajā procesā.