PRO BONO

Lekciju kursi
 
Dalīties pieredzē un zināšanās sniedz īpašu gandarījumu, nesavtīgi palīdzot un ceļot kopējo izglītības līmeni par alternatīvo strīdu izšķiršanu un tiesvedību. Advokāts Andis Auza vairāk nekā desmit gadus Latvijas Universitātē pasniedzis lekciju kursu par šķīrējtiesu un alternatīvo strīdu izšķiršanu.
 
Šī pieredze ļāvusi izveidot lekciju kursu, ko Andis Auza ne tikai labprāt lasa tiesību zinātņu studentiem, bet arī gatavs dalīties savā pieredzē un zināšanās ar plašāku interesentu loku bez atlīdzības.
 
 
Konsultācijas un tiesvedība
 
Viena no galvenajām advokāta misijām ir klienta interešu pārstāvība. Tādēļ Andis Auza ir gatavs izskatīt iespēju atsevišķos gadījumos bez atlīdzības konsultēt lietās, kuru iznākums varētu būt nozīmīgs tiesību normu interpretācijā. Tas attiecas arī uz pieteikumu sagatavošanu Satversmes tiesai un citām tiesu institūcijām.
 
 
Intereses gadījumā, lūdzu, sūtiet pieteikumu izskatīšanai uz e-pastu: probono@auza.lv