Kopīpašuma izbeigšana un sadale

Laba un efektīva iespēja strīdu risināšanai tiesā ir šķīrējtiesa vai citi alternatīvo strīdu risināšanas veidi, kas ļauj ietaupīt gan laiku, gan naudas resursus. Turklāt tas ir veids, kā atrast labāko risinājumu, ieceļot līdzēju izvēlētus šķīrējtiesnešus, kuri padziļināti specializējas sarežģītās jomās, kā, piemēram, infrastruktūras attīstība un būvniecība, nekustamais īpašums, kuģniecība un transports vai apdrošināšana un finanses.

 

Piedāvā klientiem pārstāvību Latvijas un ārvalstu šķīrējtiesās un citos alternatīvo strīdu risināšanas veidu procesos. Sniedz arī atzinumus par alternatīvo strīdu risināšanas veidu piemērošanu un konsultē par dažādu starptautisko šķīrējtiesu piedāvātajiem strīdu risināšanas mehānismiem kā — ICC Parīzē, Stokholmas Šķīrējtiesas Institūta šķīrējtiesu, Krievijas Tirdzniecības palātas sķīrējtiesu (MKAC), Latvijas šķīrējtiesām, ad hoc procesiem piemērojamo UNCITRAL škīrējtiesas reglamentu un strīdiem ICSID konvencijas ietvaros, kā arī citām institucionālajām škīrējtiesām un alternatīvo strīdu izšķiršanas veidiem kā sarunas ar starpnieku un pušu samierināšanu.  

 

Jāatzīmē, kā alternatīvo strīdu izšķiršana ir viens no galvenajiem Anda Auzas specializācijas virzieniem. Viņš vairāk nekā 10 gadus Latvijas Universitātē pasniedzis priekšmetu par šķīrējtiesu un alternatīvo strīdu izšķiršanu, kas ļāvis vēl padziļinātāk izzināt šo jomu. Andis Auza ir arī zinātnisko publikāciju autors un doktorants Latvijas Universitātē.

 

No 2003.gada Andis Auza ir Konvencijas par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem LR Ministru kabineta apstiprināts Arbitru grupas eksperts un Eiropas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, kā arī vairākkārt iecelts par šķīrējtiesnesi institucionālo un ad hoc šķīrējtiesas sastāvos.