Profesionālā darbība & izglītība

Profesionālā darbība

No 1997. gada Andis Auza ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis. Andis Auza savu zvērināta advokāta praksi izveidoja 2002. gadā. Pamatā aktīvi praktizē civilās tiesvedības, administratīvo tiesību un alternatīvo strīdu izšķiršanas jomā. Advokāts Andis Auza ir eksperts alternatīvo strīdu izšķiršanas, šķīrējtiesas un izlīgumu procesuālos jautājumos.

 

No 2003.gada Andis Auza ir Konvencijas par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem LR Ministru kabineta apstiprināts Arbitru grupas eksperts un Eiropas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, kā arī vairākkārt iecelts par šķīrējtiesnesi institucionālo un ad hoc šķīrējtiesas sastāvos.

 

Advokāts Andis Auza ir piedalījās daudzu simtu lietu izskatīšanā kā pārstāvis un šķīrējtiesnesis visdažādākajos tiesvedības procesos.

 

Alternatīvo strīdu izšķiršana ir viena no galvenajām Anda Auzas specializācijas jomām. Turklāt viņš jau vairāk nekā 10 gadus Latvijas Universitātē ir pasniedzis šķīrējtiesu un alternatīvo strīdu izšķiršanu, kas ļāvis vēl padziļinātāk izpētīt šo jomu. Tāpat Andis Auza ir arī zinātnisko publikāciju autors un doktorants Latvijas Universitātē.

 

 

Izglītība

Andim Auzam ir maģistra grāds Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību zinātnēs un piešķirta profesionālā kvalifikācija, un viņš turpina akadēmiskās studijas Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūrā.

 

Andis Auza ir papildinājis savas zināšanas Stokholmas universitātē un Erasmus universitātē Roterdamā, padziļināti studējot starptautiskās tirdzniecības tiesības un alternatīvo strīdu izšķiršanu.